dimanche 1 juin 2008

RADIONICA FRANCUSKOG JEZIKA ZA PREDSKOLSKI UZRAST

Kreativni centar za njegovanje francuske kulture, jezika, umjetnosti i obrazovanja »AVENIR » nastavlja sa svojim aktivnostima koje intezivira upravo ljeti, kada su djeca na raspustu, kako bi im pomogao u osmišljavanju slobodnog vremena.

Novi program je organizovan sa djecom od 5 do 7 godina u vremenskom periodu od 30. juna do 11 jula 2008; godine, kao aktivnost koja zadržava svoj kontinuitet jer su profesori ovog kreativnog centra započeli radionice u Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Nasa radost” u Igalu.

Realizacija ovog programa povjerena je Bernadette Gautier Aleksić, profesoru razredne nastave, iskusnom i priznatom pedagogu koja je svoje dugogodišnje radno iskustvo sticala radeći u Francuskoj i u Beogradu, u ustanovama za predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje, a i sa odraslima.

Ovakav novi programski oblik ima za cilj, da djecu, kroz pjesmu, igru i priču, uči da spontano i nenametljivo slušaju, razumiju i govore francuski jezik. Istovremeno, kroz laganu igru djeca se upoznavaju sa francuskom kulturom i običajima te se na taj način približavaju drugoj djeci Evrope, otvarajući vrata novim znanjima, izazovima i iskustvima.

Dana 12 jula, je bio organizovan DAN OTVORENIH VRATA gdje su mališani svojim roditeljima i prijateljima, prigodnom prezentacijom, pokazali što su radili i koliko su naučili te što im je najviše zaokupilo pažnju.

U Herceg-Novom 12. Jula 2008

O radu ove radionice Bernadette Gautier-Aleksic je izlagala na Seminaru za profesore francuskog jezika na Cetinju 11.oktobra 2008 godine.