lundi 14 juillet 2008

Mali princ

KREATIVNE RADIONICE NA FRANCUSKOM JEZIKU

”Mali princ”

Potaknuti prošlogodisnjim uspjehom radionice i kreacije muzičko-scenske predstave „La Fontenove basne” u kojoj je učestvovalo 45 ero hercegnovske djece i omladine, Kreatini centar nevladine organizacije „AVENIR”je nastavio sa aktivnostima za mlade i u tom smislu je za ljeto 2008god.organizovao jezičke i umjetničke radionice, te kreaciju predstave „Mali princ”.

Radi se o interdisciplinarnom pristupu upoznavanja knjževnog djela sa kreacijom plesnog performansa. Kombinujuci i spajajuci književnost sa ostalim umjetničkim izrazima : muzičkim, plesnim, likovnim,i teatralnim, voditelji radionica su stimulisali i razvijali kod djece osjećaj za francuski jezik, književnost i umjetnost, a naglasak je bio na kreativnosti i realizaciji plesne predstave.

Izbor „Malog princa” francuskog autora Antoinea de Saint-Exupéry – a nije slučajan. To je filozofija mudrosti, suprostavljanja dva razlicita pogleda na svijet i predstavlja, pored knjizevnog i umjetničkog, izuzetan edukativni materijal.

Voditeljstvo radionica je povjereno iskusnim pedagozima i umjetnicima. Radionicu francuskog jezika je vodila profesorica Sanela Pantelić uz asistenciju Armelle Aubry iz Francuske, likovnu radinicu kao i kreciju kostima Izabela Matoš a kreacija i izvođenje plesnog performansa je povjerena Andrei Pereković, plesnom pedagogu i koreografu iz Francuske.

Polaznici radionice su za kraj pripremili plesni performans. „Mali princ” koji je bio izveden 28 jula na zatvaranju Sajma knjige „Trg od knjige”;

Pod umjetnickom rukovodstvom koeografkinje Andreje Pereković, polaznici radionice su na originalan i maštovit način interpretirali i prikazali kako su oni doživjeli djelove Saint Exupériovog knjizevnog djela „Mali princ” Upotrebljavajuci narativni stil, simultano na dva jezika, priča je tekla dok su ovčice, baobabi i ruže uz ritam muzike plesali i naizmjenično se smjenjivali u vasionskom svijetu planeta i asteroida. A za kraj, nošen na krilima ptica, mali princ nas je pozdravio i odletio prema novim iskustvima.

Mnogobrojna publika je sa aplauzom i oduševljenjem, još jednom pozdravila maštovitu i profesionalnu izvedbu kreativnog centra „Avenir”

Inspirisani sa ovim književnim djelom, polaznici radionice su mogli otkriti nove sopstvene osjecaje koja su ih poticala na nove doživljaje Ova inicijativa da se mlade stimuliše i vodi, da na jedan kompletan način i uz pomoć različitih umjetničkih izraza, doživljavaju književno djelo, nas poziva da nastavimo sa takvim radom.